Nena diu...

Memoritza i repeteix la seqüència
Nivell: 0